JAK SE FRANTIŠEK PŘI OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH NAUČIL PŘEMÁHAT SEBE A OKOUŠET SLADKOST TAM KDE SE MU VĚCI PŘED TÍM ZDÁLY HOŘKÉ

Bratr Šimon (Jakub František Růžička)